Dialoog (NLP)

In deze gespreksvorm ontrafelen we door middel van de taal onze aannames, overtuigingen en gedachten. De client komt met een probleem (problem state) dat we niet gaan oplossen. Problemen zijn nu eenmaal onderdeel van het leven.

Door het stellen van vragen en communicatietechnieken uit o.a. NLP  leer je af om aan gedachten te blijven haken. Daardoor kan er een eenvoudiger en helderder kijk op een huidige situatie (present state) ontstaan. Onrustig zoeken (naar antwoorden) kan dan plaatsmaken  voor rust en ruimte in je hoofd. We zijn uit ons eigen verhaal gestapt.

Deze dialoogvorm biedt de kans een andere staat van bewustzijn te ontwikkelen. Ben je geïnteresseerd mail dan naar info@eengesprek.nu voor het maken van een afspraak.

Tarief: 50,=incl. 21% BTW per dialoog (max. 75 min.). Als betalingsbewijs wordt een kwitantie afgegeven.