Een gesprek.nu


Een gesprek.nu is iets waar je een paar keer per jaar behoefte aan kunt hebben en/of tijdens belangrijke gebeurtenissen in je leven. Het uitspreken van wat je bezig houdt kan op zich reeds verhelderend zijn. Het is bekend dat mensen al sprekende hun gedachten ordenen. Het lucht bovendien op om eens te praten met een neutraal iemand die emotioneel op een afstand staat.

Wat doet de gesprekspartner? Zij is iemand die vooral goed luistert, vraagt en doorvraagt, eventueel structuur aanbrengt in je verhaal en lichtjes confronteert indien nodig. De gesprekspartner is ook iemand die begrip toont, je steunt en de derde positie inneemt.

De gesprekspartner

Tarief: 50,= incl. 21% BTW per live gesprek of via Facetime/Skype/Whatsapp-video* van 1,5 uur/pro 1,5 Stunde. Als betalingsbewijs wordt een kwitantie afgegeven.

*Voorwaarde voor een Facetime/Skype/Whatsapp-video-gesprek is dat er ooit eerder een live gesprek heeft plaatsgevonden.