Een gesprek.nu

 


Een gesprek.nu is iets waar je een paar keer per jaar behoefte aan kunt hebben en/of tijdens belangrijke gebeurtenissen in je leven. Het uitspreken van wat je bezig houdt kan op zich reeds verhelderend zijn. Het is bekend dat mensen al sprekende hun gedachten ordenen. Het lucht bovendien op om eens te praten met een neutraal iemand die emotioneel op een afstand staat.

Wat doet de gesprekspartner? Ik ben iemand die vooral goed luistert, vraagt en doorvraagt, eventueel structuur aanbrengt in je verhaal, concretiseert en begrip toont, je steunt en de derde positie inneemt. Mijn kernwaarden zijn empathie, onvoorwaardelijke acceptatie, congruentie en rust.

De gesprekspartner

Tarief:  60,= incl. 21% BTW per gesprek van 1,5 uur. Als betalingsbewijs wordt een kwitantie afgegeven.

De praktijk valt onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dat betekent beroepsgeheim en zorgvuldigheid in het verwerken van persoonlijke gegevens.