Een gesprek.nu

 


Een gesprek.nu is iets waar je een paar keer per jaar behoefte aan kunt hebben en/of tijdens belangrijke gebeurtenissen in je leven. Het uitspreken van wat je bezig houdt kan op zich reeds verhelderend zijn. Het is bekend dat mensen al sprekende hun gedachten ordenen. Het lucht bovendien op om eens te praten met een neutraal iemand die emotioneel op een afstand staat. Een goed gesprek op zijn tijd werkt daarbij preventief tegen bijvoorbeeld een burn-out.

Wat doet de gesprekspartner? Ik ben iemand die vooral actief luistert, vraagt en doorvraagt, eventueel structuur aanbrengt in je verhaal, concretiseert en begrip toont, je steunt en de derde positie inneemt. Mijn kernwaarden zijn empathie, congruentie en onvoorwaardelijke acceptatie.

De gesprekspartner

Tarief:  65,= per gesprek van 1,5 uur. Er wordt na afloop van het gesprek als betalingsbewijs een factuur met alle benodigde informatie meegegeven die je zelf bij je zorgverzekeraar (zie hieronder) kunt declareren.

 De gesprekken worden in de aanvullende verzekering met dekking voor alternatieve/complementaire geneeswijzen en/of therapieën geheel of gedeeltelijk vergoed door de volgende verzekeraars: CZ groep (CZ, CZ direct, DeltaLoyd, Ohra), Menzis (Menzis en Anderzorg), Achmea groep (Zilveren Kruis, Avero, FBTO en OZF), ONVZ (ONVZ waaronder ook VvAA en PNO zorg) en de VGZ koepel (Univé, bewuzt, IZZ, IZA, Zekur.nl, UMC en VGZ).

Voor vergoedingen vanuit de aanvullende verzekering betalen cliënten geen eigen risico.

Ben je geïnteresseerd neem dan contact op via het e-mailadres: info@eengesprek.nu